2023-11-29

Pottjaktpå älg införs.

 

Pottjakt kommer att införas från och med 30 november. Samtliga jaktlag från stor- och mellanmarker  har möjlighet att skjuta max 1 vuxet djur ur denna pott. Den tidigare tilldelningen gäller inte, så även de jaktlag med 0 i tilldelning, deltar i pottjakten. Även de jaktlag som skjutit sin tilldelning innan 30 november, deltar i denna pott.

 

Det är 6 tjurar och 5 hondjur som får skjutas.

 

Styrelsen rekommenderar att små och klena djur skjuts.

 

Viktigt att inrapportering görs så snabbt som möjligt så ingen överskjutning sker.

.....................................................

2023-11-20

Protokoll från ordinarie styrelsemöte den 9 november finns nu under fliken "Protokoll"

......................................................

2023-11-06

Protokoll från ordinarie styrelsemöte den 3 oktober finns nu under fliken "Protokoll"

.............................................................................

2023-10-26

 Uppmaning att rapportera in viltobsen

 

Det är de 7 första jaktdagarna under en 30-dagarsperiod som ska rapporteras. De ska även rapporteras in de jaktdagar ni inte ser något vilt. Samt  rapportera om ingen jakt har förekommit de första 30 dagarna. All inrapportering av fällt vilt och även viltobsen sker i applikationen www.viltdata.se

Vid problem kontaktakta Jan-Erik Karlsson 0727483647 eller  jan-erik.karlsson23@telia.com

 

             Fällt vilt rapporteras via internet www.viltdata.se webbsida. Där skall även vikter och
             taggantal fyllas i.
             Inrapporteringen av fällt vilt (älg och kron) ska ske så snart som det är möjligt, 
             dock senast efter jaktdagens slut. 
 
.........................................................................

2023-10-04

Protokoll från årsmötet den 15 augusti 2023 finns nu under fliken "Protokoll"

 
..............................................................................

2023-10-03

Jaktvesper i Misterhults kyrka den 7 oktober kl 18.00. Efteråt är det samling i församlingshemmet där man kan lyssna på årets gäst, Thomas "Sladden" Karlsson. Det serveras "jägarmacka"

Välkomna!

.............................................................................

 

2023-09-24

Bestämmelser och tilldelning av Älg och Kronvilt finns nu under fliken "Regler och tilldelning"

................................................................................

2023-09-02

Alla jaktlag att uppmanas att rapportera in all avskjutning av klövvilt i Viltdata. Nu är det ju även jakttid för hornbärande dov och dovkalv. Det är bra att vi får in statistik på all vår avskjutning i skötselområde

...........................................................

2023-08-21

Protokoll från det konstituerande mötet den 15 augusti finns nu under fliken "Protokoll"

...........................................................

2023-07-26

Årsmöte blir den 15 augusti kl 18.30 i Mörtfors.

...........................................................

2023-07-17

Protokoll från samrådsmöte den 20 mars 2023 finns nu under fliken "Protokoll"

.................................................................................

2023-07-04

Länkar till spännande jaktfilmer finns nu längst ner i menyn under rubriken "Jaktfilmer"

Säkerhet vid hantering av vapen finns under fliken "Säkerhet vid jakt"

..............................................................

2023-07-03

Protokoll från ordinarie styrelsemöte den 19 juni 2023 finns nu under fliken "Protokoll"

....................................................................

2022-11-15

Misstänkt illegal jakt i närområdet

Styrelsen har blivit informerad om att det har hittats ett antal skjutna älgar och kronvilt i angränsande skötselområde alldeles på gränsen till vårat område. Djuren har hittats mitt ute på öppet område och det har konstaterats skottskador på flera av dem. Djuren har påträffats inom ett begränsat område längs vägen mellan Mörtfors-Ishult och misstanke finns att de är skjutna från motorfordon på vägen.
 
Styrelsen uppmanar med anledning av dessa händelser till extra uppmärksamhet kring misstänkta händelser som kan sättas i samband med detta eller liknande incidenter samt att polisanmälan görs, om av någon anledning den som berörs av detta och inte själv vill göra en anmälan så kan ni kontakta någon i styrelsen för hjälp med detta.
 
Styrelsen.

........................................................................................

2022-09-27

Styrelsens rekommendation och ställningstagande till onaturlig utfodring.

 
..............................................................................................

2022-08-27

Protokoll från årsmöte den 15 augusti 2022 finns nu under fliken "Protokoll"

Uppdaterade stadgar finns under fliken "Stadgar"

...........................................................................................................

2022-07-26

Älgskötselplan för de kommande 2 åren nu godkänd av länsstyrelsen. Den finns under fliken "Skötselplan"

..................................................................................................................

Älgskötselområdet bildades vid ett konstituerande möte i december 1995. Då innefattade området 24 jaktlag på 17400 Ha. Älg och kronviltsskötselområdena slogs samman 2009. Idag består området av ca 72 jaktlag med 32060 ha.